KOMUNITA HÁZENKÁŘŮ
BUDE VZKVÉTAT

1. Přispěji k tomu, aby se házená stala atraktivním sportem i pro neházenkáře

  • S pomocí špičkových profesionálů v oblasti trikových a virálních videí zajistíme prezentaci házené v online prostředí na úrovni amerických profesionálních lig včetně využití “virtuálního TV studia”
  • Pro zvýšení divácké atraktivity spustíme program diváckých pojištěných soutěží – IPP pro všechna extraligová utkání mužů I žen. To nám zajistí nové diváky z řad neházenkářů, zejména rodin s dětmi.
  • Vybraná extraligová nebo pohárová TV utkání proběhnou v režimu speciální marketingové podpory ČSH

2. Pomůžu házenkářům najít uplatnění na palubovce i mimo ni

  • Spustím v rámci existující mobilní aplikace platformu, která nám umožní se vzájemně podpořit v oblasti podnikání, zaměstnávání, obchodování, výměny zboží a služeb. Síla komunity se promítne pozitivně do našich peněženek. Pokusme se naší “spotřebu” realizovat v rámci komunity.
  • Zajistím, aby se nákup zboží a externích služeb pro ČSH realizovál přednostně se členy ČSH anebo partnery, kteří ČSH podporují.
  • Založím fond pomoci pro házenkáře, kteří se nevlastním zaviněním ocitli v obtížné životní situaci, a získám pro tento fond prostředky i od externích partnerů. Vzájemná solidarita zvýší soudržnost naší komunity.

3. Oslovím významné firmy i instituce s projekty rozvoje házené

  • Každý týden budou vedením ČSH a členy exekutivy ČSH osloveny minimálně 3 firmy či instituce s cílem zajistit podporu pro rozvoj házené. Za rok tak oslovíme minimálně 120 firem a institucí.
  • Realizujeme minimálně 1× ročně projekt s celospolečenským přesahem a zajistíme pro házenou nejenom finanční prostředky, ale i PR pozornost. Prvním projektem bude podpora matek samoživitelek v házené, který jsem připravoval již v roce 2016
  • Aktivně se budeme na přípravě doposud nerealizovaného zákona o sportu. Naše zapojení nám zjedná respekt u klíčových partnerů a institucí.