HÁZENÁ NEBUDE
FINANČNĚ STRÁDAT

1. Budu usilovat o dosažení rozpočtu ve výši 100 milionů Kč do roku 2025

  • Zajistím s pomocí svých podporovatelů realizaci projektů rozvoje členské základny. I díky tomu bude pro házenou možné cílit na rozpočet ve výši 100 miliónů Kč do roku 2025. Budget bude tvořen  kombinací státních sportovních i nesportovních (EHP, Norské fondy) dotačních prostředků ve výši 90 mil. Kč a komerčních příjmů ve výši (10 mil. Kč) Další složkou bude zajištění barterových plnění, které nám ušetří provozní výdaje.
  • Díky svojí pracovní zkušenosti budu ke komerčním partnerům mluvit „jejich řečí“ a navrhovat projekty spolupráce respektující jejich obchodní a komunikační strategie. Tato schopnost spolu s využítím našich podporovatelů zvýší výrazně šance na získání dlouhodobých sponzorů.
  • Spuštění komerční a sociální platformy „Sportovci sobě“, kterou pro český sport připravuji vygeneruje pro kluby a členy ČSH další zdroj příjmů.

2. Pomůžeme klubům s dotacemi nejenom ze sportovních programů

  • Zajistím vznik dotačního centra ČSH pro kluby. Dotační centrum ČSH pomůže klubům se všemi typy sportovních, ale zejména i nesportovních státních dotací. Díky synergiím na úrovni vyšších územně správních celků (kraje, krajská města) a základních územně správních celků (obce, města) nám neunikne žádná příležitost jak získat peníze pro házenou nejenom na provozní činnosti, ale i na aktitivy, které házenou zviditelní v daném regionu a budou mít širší společenský přesah.

3. Pomůžeme klubům získat nové sponzory.

  • Zrealizuji projekt „Klubový sponzor 2021-2025“. Díky spolupráci s firmou BIZ Machine získáme kontakty na všechny potencionální regionální sponzory a připravíme společně s krajskými manažery akviziční sponzoringovou strategii pro jednotlivé kluby na období 2021-2025