Mládežnické soutěže – Jak dál?

Při debatách s Vámi se opakuje jedno velké téma a sice jak to bude dál s mládežnickými soutěžemi?

Tato otázka je klíčová v mnoha ohledech, přerušení soutěží může znamenat nevratnou ztrátu zájmu dětí o náš sport a dání přednosti domácí zábavě u počítače, nebo může znamenat problémy v kontextu dotazů rodičů, kteří uhradili příspěvků na soutěže, které jejich děti neodehrají a my bychom měli být schopni jim ideálně jednotnou argumentací sdělit jaký je další postup v této věci.

V kontextu mládežnických soutěží se jedná o hlavní produkt, tedy krajské ligy mladších a starších žáků a žákyň a související žákovská liga. Dále se jedná o nadstavbové produkty v podobě školského poháru (dříve Novinářského kalamáře), házenkářského desetiboje, turnajů krajských výběrů, kempů házenkářských nadějí anebo konference mládeže.

Jak vypadá aktuální situace jsem se dozvěděl od Petra Ramse, který má v sekretariátu ČSH mládežnické projekty ve svojí agendě. „Aktuálně jsou připraveny scénáře, jak odehrát celorepublikové mládežnické soutěže či projekty, bohužel ve všech se musíme řídit aktuálními proti-epidemiologickými opatřeními z dílny ministerstva zdravotnictví. Jakmile bude ze strany ministerstva povoleno pořádat amatérské soutěže, pak budeme rozhodovat, které scénáře budou realizovatelné.“

Aktuální stav celorepublikových soutěží a projektů:

  • Žákovská liga – změna herního systému
  • Házenkářský desetiboj – prozatím zůstává v původní formě
  • LODM 2021 – byla zastupitelstvem Olomouckého kraje odsunuta na rok 2022 a tak se nabízí možnost uspořádat turnaje krajských výběrů
  • Školský pohár (Novinářský kalamář) – pořádáme ve spolupráci s AŠSK, zatím však ze strany AŠSK pozastaveno
  • Školní ligy – projekt přerušen
  • Kemp házenkářských nadějí dívek – přesunut z termínu 27. – 30. 1. 2021 na termín 18. – 21. 4. 2021

Zřejmé je zatím to, že v případě uvolnění restrikcí bude mít prioritu odehrání krajských soutěží žactva.

 O dalším vývoji Vás budu informovat.

 

Pevné zdraví  a hezký zbytek dne

 Dan Novotný