„CHCI VĚNOVAT ENERGII A ČAS
TOMU, CO MÁ SMYSL.
PROTO JE MOJÍ VOLBOU
ROZVOJ ČESKÉ HÁZENÉ.“

Mám vizi, kterou považuji za realizovatelnou a chci ji hnutí nabídnout.
Také chci navázat na svoji roční práci týkající se strategického rozvoje házené a ČSH.

Věřím, že naleznu v prostředí ČSH podporovatele pro vizi rozvoje české házené. A to i v případě úvah, které mohou prvoplánově znít příliš směle pro hnutí, které bylo vždy spíše konzervativní.

Považuji dlouhodobě oblast sportu za perspektivní a pozici prezidenta ČSH vnímám jako prestižní příležitost sloužit házenkářské komunitě a jejímu rozvoji.

Vnímám možné synergie, které by mnou iniciovaný projekt technologické a sociální platformy pro český sport mohl přinést ČSH.