Na prezidenta ČSH od pondělí 22.2.2021 dále kandidují pouze 3 kandidáti. A to je dobře?!

Házenkářky a házenkáři, vážení členové Českého svazu házené,

k dnešnímu dni jsem se rozhodl ukončit svoji kandidaturu na prezidenta Českého svazu házené a zároveň zahájit kandidaturu do Exekutivy Českého svazu házené, kde se chci zaměřit na tři oblasti:

 1. akvizice komerčních partnerů
 2. marketing a PR
 3. strategický rozvoj

Mé rozhodnutí je velmi promyšlené a má přispět k tomu, aby nově zvolené vedení ČSH mělo ještě vyšší potenciál provést házenou její nejtěžší etapou v celé porevoluční historii.

Je to rozhodnutí, které je v souladu s mou filozofií „Spolupráce, namísto soupeření“.

Je to rozhodnutí, které pozitivně ovlivní dva klíčové faktory, rozhodující o budoucím úspěchu házené, a to FINANCE a SCHOPNOST SPOLUPRÁCE.

Je to rozhodnutí, které dělám s klidným svědomím, protože mám jistotu, že jsem našel mezi zbývajícími třemi kandidáty na prezidenta ČSH osobnost, která má z mého pohledu v této nadcházející etapě díky svému profesnímu i osobnostnímu profilu potenciál uspět.

Dovolte mi, přiblížit Vám mé úvahy:

Své rozhodnutí opírám o osobní zkušenosti z půlroční volební kampaně a o informace, které jsem načerpal při setkávání a komunikaci s Vámi, členy ČSH, stejně jako s kandidáty na pozici prezidenta ČSH a kandidáty do Exekutivy ČSH. Abych si mohl vytvořit kompletní obrázek, pracoval jsem i s názory lidí, kteří nejsou přímou součástí házenkářského hnutí, ale jejich názor je důležitý, a také s historickými články či veřejnými vystoupeními jednotlivých kandidátů.

V kontextu kandidatury na pozici prezidenta ČSH, jejíž jsem byl doposud aktivní součástí, jsem se denně detailně zamýšlel nad tím:

 1. V jakém souladu jsou proklamované vize a reálné zkušenosti a schopnosti jednotlivých kandidátů tyto vize skutečně naplnit, co je uvěřitelnou zkušeností a co nikoliv a v jakých oblastech?
 2. Jak jsou autentičtí a autonomní v kontextu vlivu jednotlivých složek hnutí, bylo jejich rozhodnutí kandidovat na post prezidenta už na prvopočátku výlučně výsledkem jejich osobního rozhodnutí?
 3. Jaké mají reálné předpoklady k úspěšnému vedení ČSH v kontextu ověřitelných zkušeností z oblastí strategického managementu, personálního managementu, leadershipu, daňové, účetní i obecné legislativy, finančního managementu, znalosti vnitřního prostředí házené, jaký mají osobnostní profil?

Protože veřejně vyjádřím podporu jednomu z prezidentských kandidátů, považuji za správné předtím o mém kroku i o důvodech mého rozhodnutí osobně informovat zbývající prezidentské kandidáty. Až budete číst tento článek, budou mnou ostatní spolukandidáti na prezidenta ČSH již informováni, včetně informace o mojí připravenosti spolupracovat s nimi, v případě, že budou zvoleni. Asi víte, že ne všichni kandidáti do Exekutivy ČSH deklarovali připravenost působit v Exekutivě ČSH i v případě, kdy jimi preferovaný kandidát nebude do pozice prezidenta ČSH zvolen. Proto považuji za důležité být v tomto ohledu velmi transparentní.

Rozhodl jsem se pro Jana / Honzu Schneidera. A vysvětlím Vám proč…

Předtím, než jsme s Honzou měli možnost se osobně seznámit, tak jsem mohl vycházet pouze z externích informací a hodnotit jeho činnost v kontextu práce v rámci ALKH nebo jiných oblastí jeho veřejného působení. Osobní zkušenost jsem získal až v průběhu posledních několika měsíců. A teprve na základě této zkušenosti jsem se rozhodl ho podpořit jako kandidáta na prezidenta ČSH z důvodů níže uvedených.

 • Jako jediný z kandidátů na prezidenta ČSH má reálné zkušenosti z oblasti státní správy (úřad starosty, práce na Úřadu vlády, práce na odboru sportu MŠMT, dotační politika atd). Tuto osobní zkušenost nenabízí nikdo ze zbývajících prezidentských kandidátů mě nevyjímaje. Jak jistě víte, tak financování činnosti našeho spolku je z více než 90% hrazeno právě ze státních prostředků, proto tuto kompetenci hodnotím vysoko a upřímně řečeno, právě toto bylo pro moje rozhodování o mém stažení kandidatury zásadní, protože v ostatních oblastech svoje kompetence vnímám pozorně.
 • Je společně s jedním dalším kandidátem na prezidenta schopen aktivní spolupráce a dialogu již nyní. V našem hnutí máme dva zásadní pohledy na otázku sjednocování a komunikace. Jeden názorový proud deklaruje následující: „Chceme sjednocovat, ale nechceme spolupracovat s každým“ a druhý říká: „Chceme spolupracovat s každým a věříme, že tento fakt přispěje k organickému sjednocení“. Jsem jednoznačně podporovatelem druhého názorového proudu. Ten první je z mého pohledu utopický stejně jako tvrzení, že role prezidenta ČSH není „politická“. Dokud budeme financováni státem, tak bude „politická“ vždy.
 • Jako jediný z kandidátů doposud řídil  nebo se podílel na řízení vícero článků ČSH na různých úrovních (malý klub, velký klub, asociace ligových klubů).
 • Je pro mě autentický v tom smyslu, že za jeho nominací necítím vliv nějaké konkrétní části hnutí, anebo dokonce konkrétních osob.
 • V roli starosty města Tišnova prokázal schopnost nést zodpovědnost a uspět při řízení velké organizace, včetně kompetence finanční, správně právní a pracovně právní.
 • Jeho vize a názory na další strategické směřování ČSH jsou velmi identické s mými a tento fakt jsem zaznamenal mnohokrát i v diskuzích s Vámi. Svým odstoupením tedy neriskuji, to, že by k naplňování těchto vizí nedošlo. Naopak mohu tomu v nové roli kandidáta do Exekutivy ČSH ještě efektivněji napomoci.

Výše jsem uvedl důvody, proč jeho kandidaturu svým odstoupením podpořím. Jsem přesvědčen o tom, že pokrytí dvou zásadních oblastí finančních příjmů ČSH v tomto novém rozdělení rolí bude pro házenou prospěšné. Přestože, bych mohl vyčkávat na další vývoj volebního klání a díky aktuálnímu návrhu volebního řádu, následně kandidovat v případě neúspěchu v prezidentské volbě do Exekutivy ČSH, tak považuji moje řešení stažení kandidatury na prezidenta ČSH směrem k hnutí za mnohem srozumitelnější.

Pevné zdraví a šťastnou volbu

Dan Novotný

Na prezidenta ČSH od pondělí 22.2.2021 dále kandidují pouze 3 kandidáti. A to je dobře?!