JAK POMŮŽU KLUBŮM

1. Zajistím dostatek financí na provoz klubů díky zřízení dotačního centra ČSH a zpracování dotační strategie pro každý klub.

  • Díky jasně definované dotační strategii budeme mít jistotu, že jsme pro konkrétní klub získali všechny dostupné dotační tituly jak sportovního, tak nesportovního charakteru. V případě zájmu klubu nabídneme i možnost zpracování a administrace konkrétních žádostí.

2. Zajistím dostatek financí na provoz klubů díky zpracování individuální klubové sponzoringové strategie ve spolupráci s BIZ Machine.

  • Pomohu klubům prostřednictvím dotačního centra ČSH oslovit sponzory a dohodnout s nimi osobní schůzky ve spolupráci s krajskými manažery a dalšími pověřenými osobami ČSH.

3. Zajistím zpracování rozvojové, komunikační a PR strategie pro kluby.

  • Pomůžeme klubům zpracovat strategii rozvoje. To nám pomůže získat informace i pro celkovou strategii ČSH. Zároveň nastavíme s kluby pravidelný proces komunikace směrem k veřejnosti a potencionálním partnerům.

4. Zajistím zprovoznění centrálního úložiště fotek, videí a článků pro všechny kluby.

  • Víme, že ve většině klubů není vyčleněný pracovník pro oblast marketingu, a víme, jak je tvorba obsahu časově náročná. Proto zřídíme centrální úložiště dat, ze kterého bude možné obsah převzít a rychle zveřejnit. Nyní tato možnost existuje pouze pro extraligové kluby. Já ji nabídnu všem.

5. Každému klubu zařídím školení s tématy „klubový fundraiser, klubový manažer, klubový marketér, klubový videopracovník, klubový komentátor“.

  • Pomůžeme klubům v podobě bezplatného školení s těmi nejlepšími profesionály z praxe získat potřebné Know-how ve výše uvedených oblastech. Školení se mohou zúčastnit například i rodiče dětí, kteří budou mít zájem se zapojit do propagace klubu.