NAŠE HODNOTY - HÁZENKÁŘSKÁ "9"

1. Funkční komunita je důležitější než olympijské medaile

Úspěchů a cílů dosáhneme pouze tehdy, pokud jim bude rozumět úplně každý člen ČSH a bude přesně vědět, jaký má být měřitelný výsledek.

2. Dřina k házené patří, ale nesmí mít podobu drilu

Vrcholové výkony budoucnosti se zrodí z radosti a kreativity, podepřené vědou nejenom z tělovýchovných fakult.

3. Profesionalizace v regionech je pro další rozvoj klíčová

První krok byl učiněn. Teď musíme definovat a realizovat strategické projekty, které nám umožní získat další finanční prostředky na ještě hlubší rozvoj regionů a klubů.

4. Pojďme se házenou více bavit

Házená je důležitou součástí našich životů, ale nejde o život. Spolupráce nás navíc dovede dále než jen soupeření.

5. Neexistují špatné nápady

Respektujme se při vzájemné komunikaci, více si naslouchejme a nezaměňujme jiný názor za projev osobního nepřátelství. Cíle máme společné a vždy existuje vícero cest k jejich dosažení.

6. Potřebujeme teď více PR než marketing

Pokud chceme být na veřejnosti více viditelní, musíme nabízet témata, která zajímají dalších10,57 milionů obyvatel ČR, a ne pouze 12 000 členů ČSH.

7. Chtějme po exekutivě ČSH zodpovědnost za splnění těchto cílů: Finance, rozvoj členské základny, profesionalizace komunity

Odborná témata a operativu delegujme na odborné komise a profesionální pracovníky sekretariátu. Kvalitu zpracování odborných a provozních témat ČSH garantují předsedové odborných komisí a profesionální pracovníci sekretariátu. Ti zodpovídají také za to, že dané téma bylo s hnutím detailně projednáno. Koordinaci odborných a provozních témat zajišťuje generální sekretář ČSH. 

Exekutiva ČSH pouze rozhoduje na základě připravených podkladů, sami členové exekutivy ČSH z důvodu nestrannosti a strategického nadhledu podklady k odborným a provozním tématům nepřipravují. Exekutiva jako celek je primárně zodpovědná za dosažení strategických cílů v daném volebním období.

8. Nebojme se rozšířit fungování naší komunity o další prvky kromě házené

Pomáhejme si v rámci komunity i s rozvojem ostatních aspektů našich životů (práce, kariéra, vydělávání peněz, výměna služeb, výměna kontaktů, tipy a rady). Když se nám to povede, tak se už nestane, že členové týmu po posledním zápase házenkářské kariéry komunitu opustí, protože mu kromě sportu nic jiného bohužel neuměla nabídnout.

Naše komunita by měla stát pevně nohama na zemi, a to na obou, nikoli pouze na jedné („odrazové házenkářské“). Doposud platilo spíše vnímání typu „neptej se, co může házená udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro házenou“. To by mělo být v rovnováze. A tak je na místě se ptát i na to, co může komunita kromě házené udělat pro svoje členy.

9. O budoucím úspěchu či neúspěchu rozhodne naše schopnost vytvářet projekty

Nemám na mysli pouze projekty sportovní. Projekty ČSH musí mít společenský potenciál, který zaujme VIP osobnosti, ale také instituce na regionální a národní úrovni. Proto je nutné toto hledisko zvažovat i při výběru osobností do exekutivy ČSH.